Тэндэр 2015 он

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл

(Хуулийн 6.3.6, 6.4.3 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр:Б.Нарантуяа

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Захиалагчийн баталсан тендерийн баримт бичиг* Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан
1 Клиник биохимийн шинжилгээний урвалж бодис 17,820,000.0 17,813,510.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Эмнэлэг үйлдвэрийн эм урвалж, бараа материалын нийлүүлэгч шалгаруулах Мед монгол ХХК Тендерийн материалын шаардлага хангасан.    
2 Хиймэл эрхтэн туслах хэрэгслийн үйлдвэрийн гадаад түүхий эд 79,335,000.0 78,258,240.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Эмнэлэг үйлдвэрийн эм урвалж, бараа материалын нийлүүлэгч шалгаруулах     Дэл оюу дөл ХХК ; Тендерийн материалын шаардлага хангаагүй
3 Хиймэл эрхтэн туслах хэрэгслийн үйлдвэрийн дотоод түүхий эд 59,665,000.0 59,000,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Эмнэлэг үйлдвэрийн эм урвалж, бараа материалын нийлүүлэгч шалгаруулах     Дэл оюу дөл ХХК ; Тендерийн материалын шаардлага хангаагүй
4 Уламжлалт анагаах ухааны эм,тан 24,960,000.0 24,926,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Эмнэлэг, үйлдвэрийн эм урвалж,бараа материалын нийлүүлэгч шалгаруулах.л Монг Эм ХХК Тендерийн материалын шаардлага хангасан.    
5 Эм, эмнэлэгийн жижиг хэрэгэл 37,940,000.0 53,063,440.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Эмнэлэг, үйлдвэрийн эм урвалж, бараа материалын нийлүүлэгч шалгаруулах     Омбол ХХК ; Тендерийн материалын шаардлага хангаагүй
6 Лабораторийн шинжилгээнд хэрэглэгдэх туслах багаж хэрэгсэл 5,045,000.0 2,693,250.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Эмнэлэг үйлдвэрийн эм урвалж, бараа материал нийлүүлэх Монгол Фарм ХХК Тендерийн материалын шаардлага хангасан МонБиоФарм ХХК ; Тендерийн материалын шаардлага хангаагүй
7 Иммунологийн шинжилгээний урвалж бодис 6,235,000.0 3,388,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Эмнэлэг үйлдвэрийн эм урвалж, бараа материал нийлүүлэх Монгол Фарм ХХК Тендерийн материалын шаардлага хангасан МонБиоФарм ХХК ; Тендерийн материалын шаардлага хангаагүй
8 СЗОЭТ-ийн хэвтэн эмчлүүлэгчдийн хоол бэлтгэн нийлүүлэх 91,206,000.0 90,720,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Эмнэлэг, оюутны хоол бэлтгэн гүйцэтгэгчийг шалгаруулах Хейри лемон ХХК Тендерийн материалын шаардлага хангасан.    
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :Б.Нарантуяа , Утас :
Нягтлан бодогч :Д.Гантуяа , Утас :