Хөгжлийн бэрхшээл судлал

ХИЙГДСЭН СУДАЛГААНУУД

 1. Determining the 50 priority assisstive products ҮЗЭХ
 2. Зарим хөгжлийн хоцрогдол, бэрхшээлийг илрүүлэх судалгаа ҮЗЭХ
 3. ​Монгол улсын хэмжээнд 0-3 насны хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг илрүүлэх ҮЗЭХ
 4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нэн шаардлагатай 50 туслах хэрэгсэл ҮЗЭХ

СЭРГЭЭН ЗАСАЛТ СУДЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

 1. Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн сэргээн засах эмчилгээний өнөөгийн байдал ҮЗЭХ
 2. Аутизмын оношилгооны асуудалд ҮЗЭХ
 3. Баянзүрх эмнэлгийн сэргээн засах эмчилгээний өнөөгийн байдал ҮЗЭХ
 4. БНХК-ний ажиллагсдын мэргэжлиээс шалтгаалах улмаас хөдөлмөрийн ҮЗЭХ
 5. Жин хасах зориулалтаар зөгийн балны ороолт эмчилгээ хийсэн үр дүн ҮЗЭХ
 6. Өвдөгний үе суулгах мэс заслын дараах сэргээн засах эмчилгээний үр дүн ҮЗЭХ
 7. Өвдөгний хиймэл үе суулгах мэс заслын дараах сэргээн засах эмчилгээний үр дүн ҮЗЭХ
 8. Спондилозын шалтгаант бүсэлхий нурууны өвдөлтийн эмчилгээний асуудалд ҮЗЭХ
 9. Тархины саа нөлөөлөх зарим эрсдэлт хүчин зүйл ба хөдөлгөөн засалт мэргэжилтний хүртээмжтэй байдлыг судалсан нь ҮЗЭХ
 10. Тархины саатай хүүхдэд урт хугацаанд хийгдсэн хөдөлгөөн засал эмчилгээний үр нөлөө ҮЗЭХ
 11. Тусгай хэрэгцээт ЕБС-ийн саа саажилттай хүүхдийг судлах нь ҮЗЭХ
 12. хөгжлийн бэрхшээлтэй болгох шалтгаанаас урьдчилан сэргийлэх нь ҮЗЭХ
 13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн НҮЭМ, БЗДХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага бэлгийн зан үйлийг судалсан дүн ҮЗЭХ
 14. Хөхний өмөнгийн мэс заслын дараах сэргээн засах эмчилгээний үр дүн ҮЗЭХ
 15. Хөхний өмөнгийн мэс заслын дараах хүзүүний булчингийн чангарал, түүнээс сэргийлэх нь ҮЗЭХ
 16. Хэвлийн булчин чангалах дасгал биеийн жинд нөлөөлөх нь ҮЗЭХ
 17. Цус харвалтын дараах сэргээн засах эмчилгээ хийлгэж буй үйлчлүүлэгчдийн нийгэм сэтгэлзүйн тулгамдсан асуудлууд ҮЗЭХ

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ИРТ ҮЕИЙН ИЛЛРҮҮЛЭЛТ ОРОЛЦООО СУРГАЛТЫН ХҮРЭЭНД

 1. 0-5 настай хүүхдийн хөгжлийн хэвийн үзүүлэлт ҮЗЭХ
 2. Аутизмын хүрээний эмгэгийн илрүүлгийн хуудас ҮЗЭХ
 3. Тархины саа магадлах хуудас ҮЗЭХ

​ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛЭГ

 1. Гэмт хэргийн улмаас хохирсон болон гэмт хэрэг үйлдсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх ҮЗЭХ
 2. Дорноговь аймгийн замын үүд  сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн  судалгаа ҮЗЭХ
 3. Интернет тоглоомын эмгэгтэй хүүхдүүдийн нийгэм сэтгэлзүйн хүчин зүйлсийн талаар тандалт ҮЗЭХ
 4. Сонсголын бэрхшээл болон харилцаж сургах судлалыг хөгжүүлэх нь ҮЗЭХ
 5. Тэгш хамруулан сургах багшийн боловсролын өнөөгийн байдал ҮЗЭХ
 6. Харааны бэрхшээлтэй эхнэр нөхрийн харилцааны онцлог тулгамдсан асуудлыг судалсан нь ҮЗЭХ
 7. Хөгжлийн бэрхшээл, тусгай хэрэгцээт боловсролын нэр томьёо, тодорхойлолт ҮЗЭХ
 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг судалсан судалгааны тойм , онолын зарим  үзэл баримтлалаас ҮЗЭХ
 9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар төрийн бодлогын зарим  асуудлаас ҮЗЭХ
 10. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын бие хүний онцлогийг зурган тестээр судалсан нь ҮЗЭХ
 11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсрол, тулгамдаж буй асуудал ҮЗЭХ
 12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн ирээдүй ҮЗЭХ
 13. Хүүхдийн оюун ухааны түвшинг тогтоох асуудалд ҮЗЭХ